Username:

Password:

Forgot Password? / Help

Serveis

 

Pediatria clínica general (catalá):

-      Revisions del nen sà

-       Atenció preferent en el cas de malalties agudes de la edat pediátrica

-      Diagnòstic  y seguiment de malalties cróniques pediátriques

-      Atenció integral al adolescent

Sempre quan precisi podem realitzar ecografies o utilitzar elements de psicoteràpia sistèmica per a abordar des d’una àrea el més àmplia possible el problema en qüestió.

 

Gastroenterologia (catalá):

-       Vòmits i regurgitacions del lactant

-       Plor del lactant

-       Malalties de la motilitat intestinal com l’estrenyiment o el seu contrari, la diarrea funcional

-       Dolor abdominal recurrent

-       Mala absorció intestinal

-       Intoleràncies i/o al·lèrgies a aliments

-       Diarrees infeccioses

-       Cólon irritable

-       Trastorns en l’alimentació del nen petit (el meu nen/a no menja), gran i l’adolescent.

-       Obesitat infantil i de l’adolescent

-       Problemes de creixement i/o de pes

 

Assessorament i teràpia familiar sistèmica (català):

 Tots sabem que el nostre cos, la nostra ment i les nostres relacions amb els demés estan inseparablement units i s’influeixen mútuament.

-       Assessorament de pares sobre problemes de convivència i conducta

-       Teràpies familiars orientades al canvi

-       Assessorament de parelles en moments vitals crucials

-       Abordatge  estratègic familiar en trastorns alimentaris inclòs la obesitat

-       Assessorament d’adolescents y joves adults

-       Ajuda per l’auto-ajuda en el maneig de les malalties cròniques i psicosomàtiques 

 

Ecografia clínica (catalá)

Suposar o veure: tan simple és la diferència.

-       Ecografía transfontanelar del lactant

-       Recerca de malformacions internes del lactant (es pot realitzar un screening en tot lactant i nen amb possibles antecedents personals/familiars)

-       Detecció precoç de la displàsia del maluc del lactant (a Alemanya es realitza un screening a tot lactant a les 4-6 setmanes de vida)

-       Ecografia del reflux gastroesofàgic i de la estenosis del pílor (a descartar en el bebè que vomita).

-       Ecografia abdominal

-       Ecografia del sistema renal i urinari

-       Ecografia de parts toves (bonys, tumefaccions, ganglis de tot tipus)

-       Ecografia de tiroides

-       Ecografia del genital intern de la nena (eco transabdominal, no vaginal)

-       Ecografia intestinal

-       Ecografia testicular

-       Ecografia d’hèrnies inguinals i altres hèrnies

-       Ecografia del sistema musculoesquelètic.


 

Pediatría clínica general (castellano):

-       Revisiones y seguimiento del niño sano

-       Atención preferente en el caso de enfermedades agudas de la edad pediátrica

-       Enfoque y seguimiento de enfermedades crónicas pediátricas

-       Atención integral al adolescente

 

 Gastroenterología (castellano):

-       Vómitos y regurgitaciones del lactante

-       Llanto del lactante

-       Enfermedades de la motilidad intestinal como estreñimiento o su contrario, la diarrea funcional

-       Dolor abdominal recurrente

-       Mala absorción intestinal

-       Intolerancias y/o alergias a alimentos

-       Diarreas infecciosas

-       Cólon irritable

-       Trastornos de la alimentación del niño pequeño (mi niño/a no me come), mayor  y del adolescente

-       Obesidad infantil y del adolescente

-       Problemas de crecimiento   y/o falta de peso

 

Asesoramiento y terapia familiar sistémica (castellano):

Todos sabemos que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras relaciones con los demás están inseparablemente unidos y se influyen mutuamente.

-       Asesoramiento de padres sobre problemas de convivencia y conducta

-       Terápias familiares orientadas al cambio

-       Asesoramiento de parejas en momentos vitales cruciales

-       Enfoque estratégico familiar en trastornos alimentarios incluso la obesidad

-       Asesoramiento de adolescentes y jóvenes adultos

-       Ayuda para la autoayuda en el manejo de enfermedades crónicas y psicosomáticas

 

 Ecografía clínica (castellano):

Suponer o ver: Tan simple es la diferencia

-       Transfontanelar del lactante

-       Búsqueda de malformaciones internas del lactante (se puede realizar un screening en todo lactante y niño con posibles antecedentes personales/familiares)

-       Ecografía de la cadera: Detección precoz de la displasia de la cadera del lactante (en Alemania se realiza el screening a todo lactante a las 4-6 semanas de vida)

-       Ecografía del reflujo gastroesofágico y de la estenosis del píloro (a descartar en cada bebé que vomita)

-       Ecografía abdominal

-       Ecografía del sistema renal y urinario

-       Ecografía de partes blandas (bultos, tumefacciones, ganglios de todo tipo)

-       Ecografía de tiroides

-       Ecografía del genital interno de la niña (eco transabdominal, nunca vaginal)

-       Ecografía intestinal

-       Ecografía testicular

-       Ecografía de hernias inguinales y otras hernias

-       Ecografías del sistema musculoesquelétrico