Username:

Password:

Forgot Password? / Help

Pediatria

Pediatria clínica general (catalá):

El pensament clínic pediàtric és la base del nostre treball. En el cas de les malalties pediàtriques en general seguim el següent procediment: enfocament del problema, diagnòstic i un tractament, basant-nos en la nostra àmplia experiència com a pediatre clínic hospitalari. Nosaltres busquem solucions i si ès necesari contactem amb especialistes amb els quals treballem habitualment.

Oferim:
Revisions del nen sà
Atenció preferent en el cas de malalties agudes de la edat pediátrica
Diagnòstic  y seguiment de malalties cróniques pediátriques
Atenció integral al adolescent

Sempre quan precisi podem realitzar ecografies o utilitzar elements de psicoteràpia sistèmica per a abordar des d’una àrea el més àmplia possible el problema en qüestió.


Pediatría clínica general (castellano):

El pensamiento clínico pediátrico es la base de nuestro trabajo. En el caso de las enfermedades pediátricas en general seguimos el siguiente procedimiento: creamos un enfoque, un diagnóstico y un tratamiento, basándonos en nuestra amplia experiencia como pediatra clínico hospitalario. Nosotros buscamos soluciones y si es necesario contactamos con especialistas con los que ya colaboramos habitualmente.

Ofrecemos:
Revisiones y seguimiento del niño sano
Atención preferente en el caso de enfermedades agudas de la edad pediátrica
Enfoque y seguimiento de enfermedades crónicas pediátricas
Atención integral al adolescente

Siempre cuando se precise podemos realizar ecografías o utilizar elementos de psicoterapia sistémica para abordar de la manera más amplia posible el problema en cuestión.