Username:

Password:

Forgot Password? / Help

Gastroenterologia

 

Gastroenterologia (catalá):

Problemes que es concentren al tub digestiu són molt freqüents a l’edat pediàtrica. El nen encara no pot discriminar i localitzar el dolor: em fa mal la panxa. La causa pot situar-se en un espectre extremadament ampli, fet que dificulta aquests quadres clínics i pot crear una gran angoixa. Podem trobar afectacions intestinals però també es pot tractar des d’un simple estat de tensió fins a una otitis o un problema major com una pneumònia o problemes cerebrals.

El lactant que plora sol ser una causa de problemes molt important en les famílies. Veiem molts d’aquests nens amb els seus pares cansats a les consultes i es solen trobar solucions conjuntament fent servir tots els mitjans diagnòstics al nostre abast, sempre i quan es precisi.

Un altre dels temes emergents en pediatria són problemes de dismotilitat intestinal. És molt freqüent l’estrenyiment, generalment tractat de manera insuficient amb el consegüent sofriment del nen (i els seus pares). Però també veiem tots els derivats al “colon irritable” durant la infància: no es curen sempre però es pot millorar de manera espectacular la qualitat de vida.

La intolerància alimentària és un altre dels temes de consulta freqüents, l’augment de la celiaquia és important.

També realitzem el seguiment de nens amb sobrepès a la recerca d’estratègies realistes que les famílies i els nens puguin complir. Utilitzem mètodes psicoterapèutics i nutricionals.

En casos greus que requereixen l’atenció d’un centre especialitzat, treballem de manera rutinària conjuntament amb els centres més avançats de Catalunya.

En el càs de necesitar una endoscópia pediátrica recomenem com primera referència en Catalunya en endoscòpia alta i baixa pediátrica:     Dr. Victor Vila, Centre Teknon, Barcelona

En resum, enfoquem i tractem si es precisa (entre d’altres):

-       Vòmits i regurgitacions del lactant

-       Plor del lactant

-       Malalties de la motilitat intestinal com l’estrenyiment o el seu contrari, la diarrea funcional

-       Dolor abdominal recurrent

-       Mala absorció intestinal

-       Intoleràncies i/o al·lèrgies a aliments

-       Malalties inflamatòries de l’intestí

-       Trastorns en l’alimentació del nen petit (el meu nen/a no menja), gran i l’adolescent.

-       Obesitat infantil i de l’adolescent

-       Problemes de creixement i/o de pes

 


Gastroenterología (castellano):

Los problemas que se concentran en el tubo digestivo son sumamente frecuentes en la edad pediátrica.

El niño todavía no puede discriminar y localizar bien el dolor: le duele la barriga. La causa puede situarse en un espectro  extremadamente amplio, hecho que dificulta estos cuadros clínicos y puede crear una gran angustia. Podemos encontrar afectaciones intestinales pero también se puede tratar de un simple estado de tensión, de una otitis o de un problema mayor como una neumonía o problemas cerebrales.

El lactante que llora suele ser una causa de un problema muy importante en las familias. En la consulta vemos muchos de estos niños con sus padres agotados y se suelen encontrar soluciones conjuntamente usando todos los medios diagnósticos a nuestro alcance, siempre y cuando se   precisa.

Otro de los temas emergentes en pediatría son problemas de la dismotilidad intestinal. Es muy frecuente el estreñimiento generalmente tratado de una manera insuficiente con el consiguiente sufrimiento del niño (y sus padres). Pero también vemos todos los derivados al “colon irritable” en infancia: no se curan siempre pero se puede mejorar de manera espectacular la calidad de vida

La intolerancia alimentaria es otro tema de consulta frecuente, el aumento de la celiaquía es importante

También realizamos el seguimiento del niño con sobrepeso a la búsqueda de estrategias realistas que las familias y los niños puedan cumplir. Usamos métodos psicoterapéuticos y nutricionales

En casos graves que requieren una atención muy especializada, trabajamos de manera rutinaria conjuntamente con los más avanzados centros de Catalunya.

En el caso de necesitar una endoscópia pediátrica recomendamos como primera referéncia en Catalunya en endoscópia alta i baja pediátrica:     Dr. Victor Vila, Centre Teknon, Barcelona

En resumen, enfocamos y  tratamos si se precisa (entre otras):

-       Vómitos y regurgitaciones del lactante

-       Llanto del lactante

-       Enfermedades de la motilidad intestinal como estreñimiento o su contrario, la diarrea funcional

-       Dolor abdominal recurrente

-       Mala absorción intestinal

-       Intolerancias y/o alergias a alimentos

-       Enfermedades inflamatorias del intestino

-       Trastornos de la alimentación del niño pequeño (mi niño/a no me come), mayor  y del adolescente

-       Obesidad infantil y del adolescente

-       Problemas de crecimiento   y/o falta de peso