Username:

Password:

Forgot Password? / Help

Ecografia

Ecografia clínica (catalá)

Suposar o veure: tan simple és la diferència.

L’ecografia realitzada per un metge clínic pot ser la resposta a la majoria dels casos. Té un valor insubstituïble si es pot realitzar “bed side”, en el mateix moment quan es presenta el problema, com a eina de sedàs en el cas de la detecció precoç de la displàsia del maluc o malformacions internes, fins la informació immediata en múltiples processos patològics. Sense demora.

A Alemanya, Àustria, Suïssa i molts més països s’ha estat fent servir l’ecografia en la consulta del pediatra des de principis dels anys 80. Ningú discuteix la seva immensa utilitat. Requereix experiència del professional que la realitza. Nosaltres tenim més de 20 anys d’experiència clínica/hospitalària i, a més a més, un ampli currículum de formació en ecografia pediàtrica.

Recordem que el nen no és igual a l’adult. La formació en pediatria ha de ser diferent al tractament d’un adult i s’ha de tenir en compte les importants diferències anatòmiques/clíniques del lactant envers a l’adolescent.

Realitzem ecografies (entre d’altres):

-       Transfontanelar del lactant

-       Recerca de malformacions internes del lactant (es pot realitzar un screening en tot lactant i nen amb possibles antecedents personals/familiars)

-       Detecció precoç de la displàsia del maluc del lactant (a Alemanya es realitza un screening a tot lactant a les 4-6 setmanes de vida)

-       Ecografia del reflux gastroesofàgic i de la estenosis del pílor (a descartar en el bebè que vomita).

-       Ecografia abdominal

-       Ecografia del sistema renal i urinari

-       Ecografia de parts toves (bonys, tumefaccions, ganglis de tot tipus)

-       Ecografia de tiroides

-       Ecografia del genital intern de la nena (eco transabdominal, no vaginal)

-       Ecografia intestinal

-       Ecografia testicular

-       Ecografia d’hèrnies inguinals i altres hèrnies

-       Ecografia del sistema musculoesquelètic.

 


Ecografía clínica (castellano):

Suponer o ver: Tan simple es la diferencia

La ecografía realizada por un médico clínico puede dar una respuesta en la mayoría de los casos. Tiene un valor insustituible si se puede realizar “bed side”, en el mismo momento cuando se presenta el problema, como herramienta de criba en el caso de la detección precoz de la displasia de la cadera o malformaciones internas, hasta la información inmediata en múltiples procesos patológicos. Sin demora.

En Alemania, Austria, Suiza y muchos más países se ha estado usando la ecografía en la consulta del pediatra desde principios de los años 80. Nadie discute su inmensa utilidad.  Precisa experiencia del profesional que la realiza.  Nosotros tenemos más de 20 años de experiencia clínica/hospitalaria y además un amplio curriculum de formación en ecografía pediátrica.

Recordamos que el niño no es igual a un adulto. La formación en pediatría ha de ser  distinta  a la medicina  de adultos y se debe tener en cuenta las importantes diferencias anatómicas/clínicas entre el lactante y el adolescente.

Realizamos ecografías (entre otras):

-       Transfontanelar del lactante

-       Búsqueda de malformaciones internas del lactante (se puede realizar un screening en todo lactante y niño con posibles antecedentes personales/familiares)

-       Ecografía de la cadera: Detección precoz de la displasia de la cadera del lactante (en Alemania se realiza el screening a todo lactante a las 4-6 semanas de vida)

-       Ecografía del reflujo gastroesofágico y de la estenosis del píloro (a descartar en cada bebé que vomita)

-       Ecografía abdominal

-       Ecografía del sistema renal y urinario

-       Ecografía de partes blandas (bultos, tumefacciones, ganglios de todo tipo)

-       Ecografía de tiroides

-       Ecografía del genital interno de la niña (eco transabdominal, nunca vaginal)

-       Ecografía intestinal

-       Ecografía testicular

-       Ecografía de hernias inguinales y otras hernias

-       Ecografías del sistema musculoesquelétrico